Na úvod
Servis a revize
Resuscitace
Technické ventily
Blog
Kontakty
Zdravý rozum zvítězil nad hranicemi

29.01.2016

Vynikající spolupráce mezi ministerstvy zdravotnictví České republiky a Rakouska vyvrcholila ve čtvrtek 21. ledna 2016 podpisem Rámcové smlouvy v oblasti zdravotnické záchranné služby. Díky nadstandardnímu úsilí obou stran bylo dosaženo cíle, kterým je zajištění zdravotní péče českým a rakouským občanům i v nepředvídatelných situacích bez ohledu na hranice či státní příslušnost.
Zdravý rozum zvítězil nad hranicemi

„Dosáhli jsme vítězství zdravého rozumu nad hranicemi. K člověku, který potřebuje akutní pomoc lékaře, přijede ta nejefektivnější, která bude v danou chvíli dostupná. Jsem nesmírně hrdý, že se podařilo vyjednat kvalitní dokument, který vymezuje základní rámec pro přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnických záchranných služeb a umožňuje určité výjimky ze stávající vnitrostátní právní úpravy obou států,“ komentoval podpis smlouvy ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček.

 

Poznámka redakce: Souhlasíme s tím, že akutní pomoc lékaře musí přijít rychle a bez ohledu na hranice států, vždyť z celkového počtu úmrtí na infarkt v České republice polovina těchto úmrtí nastane během prvních 3-4 hodin od prvních příznaků infarktu. Často se tak stane dříve, než se pacient dostane do nemocnice.

 

Pokud se i vy dostanete do situace, kdy chcete rychle pomoci člověku v nesnázích, zavolali jste dispečink 155 a čekáte na přílet vrtulníku či příjezd sanitky, pamatujte si, že srdeční masáž je nutné u postižené osoby provádět až do příletu vrtulníku či příjezdu sanity zdravotnické záchranné služby!

I laik může zachránit život!

V Evropě ročně postihne srdeční zástava 500 000 lidí. Laická resuscitace je přitom poskytována jen u jednoho z pěti případů. Kdybychom zvýšili počet laických resuscitací, můžeme zachránit 100 000 životů navíc. Nové doporučené postupy pro resuscitaci (ERC 2015) vydávané Evropskou resuscitační radou (ERC) mají za úkol tohoto výsledku dosáhnout, přičemž nová doporučení ERC kladou velký důraz na používání automatizovaného externího defibrilátoru AED.

Přeshraniční spolupráce záchranných služeb ČR a Rakouska

V první fázi se předpokládá využívání přeshraniční spolupráce především dle aktuální potřeby, v dlouhodobější perspektivě by pak mohla být tato spolupráce využita i systematičtěji, například při sestavování plánu pokrytí výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby. Obě smluvní strany předpokládají vzájemnou reciprocitu přeshraniční spolupráce a její využívání v těch případech, kdy to bude z časového hlediska s ohledem na rozmístění výjezdových základen a odpovídajících zdravotnických zařízení vhodné.

 

Nyní budou tedy Jihočeský kraj, kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a spolkové země Dolní a Horní Rakousy pouze dolaďovat konkrétní pravidla, která vyřeší stávající odlišnosti v systémech fungování záchranné služby v obou zemích.

 

„Finanční zisk či prospěch zde není podstatný. Nejdůležitějším  benefitem je záchrana života a zdraví, kterou penězi měřit nelze. Za ministerstvo zdravotnictví mohu slíbit, že zúčastněným stranám kdykoli poskytneme pomocnou ruku,“ uzavřel šéf Ministerstva zdravotnictví Němeček.

Přejeme vám pevné zdraví!

Tým společnosti KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o

 


 

 

 


 


Navštivte partnerské weby