Na úvod
Servis a revize
Resuscitace
Technické ventily
Blog
Kontakty
K většině zástav srdce dochází doma. K oživování pomáhá automatický defibrilátor AED

22.06.2016

K většině zástav srdce dochází doma (54 %). Přečtěte si souhrnnou zprávu o pacientech resuscitovaných Zdravotnickou Záchrannou Službou Hlavního Města Prahy v roce 2015!
K většině zástav srdce dochází doma. K oživování pomáhá automatický defibrilátor AED

V roce 2015 resuscitovaly výjezdové skupiny Zdravotnické Záchranné Služby Hlavního Města Prahy celkem 586*) pacientů se zástavou oběhu (NZO)– tj. ve stavu „klinické smrti“. U téměř poloviny z nich (45 %) se podařilo na místě události obnovit účinný oběh a předat je do další nemocniční specializované péče. Zpět do běžného života**) se vrátilo 93 (16,5%) resuscitovaných ***).

Naděje pacienta na kvalitní přežití je v Praze zhruba 2x větší než ve vyspělých zemích

Nejreprezentativnější data o kvalitě záchranného systému představuje úspěšnost resuscitací u pacientů, kteří měli jako první zachycený rytmus komorovou fibrilaci (FIK). Těchto pacientů v roce 2015 záchranáři ZZSHMP resuscitovali celkem 178, z nichž 72 (44,9 %) přežilo s dobrým neurologickým výsledkem. To je druhý nejlepší výsledek v historii ZZS HMP. Bez nadsázky je možné potvrdit, že tato data opět představují absolutní světovou špičku a naděje pacienta postiženého NZO na kvalitní přežití je v Praze zhruba dvojnásobná proti průměru vyspělých zemí světa.

 

Nejčastějším důvodem náhlé zástavy oběhu (NZO), jak jej uvedli lékaři ZZS, přítomní na místě, bylo kardiologické onemocnění (cca 58%). Většinu obětí NZO tvoří muži (73%). Průměrný věk postiženého byl v roce 2015 63 let, ale 13x jsme byli bohužel nuceni oživovat pacienty dětského věku.

 

K většině zástav dochází doma (54 %), případně na veřejně dostupném místě – na ulici, v MHD apod. (28 %). Zbytek představují události ve zdravotnických zařízeních (ambulance, sanitka...), nebo v neveřejných prostorách (obvykle na pracovišti).

 

Zásadní podíl na úspěšném fungování celého „záchranného řetězce“ v Praze má i velká ochota pražanů poskytnout laickou pomoc. Z 457 pacientů s NZO, ke které došlo před příjezdem naší posádky, jich bylo 371 (81 %) resuscitováno laicky, svědky příhody. Ve většině případů se tak stalo na základě telefonické instruktáže operátorkou našeho dispečinku. Právě rozvinutý systém telefonické podpory, který je v ČR jako v jediné zemi světa dokonce povinností operátorů, vede k tomu, že uvedený podíl je ve světovém měřítku zcela unikátní (obvykle publikované údaje se pohybují mezi 10 – 30 % laicky resuscitovaných).

K oživování pomáhají automatické defibrilátory AED

V deseti případech použili laici k oživování automatický defibrilátor (AED). V polovině případů šlo o strážníky Městské policie Praha.

 

Poznámka redakce: Nová doporučení Evropské resuscitační rady ERC 2015 kladou velký důraz na používání automatizovaného externího defibrilátoru AED, jehož obsluha je jednoduchá a díky hlasové nápovědě přístroj provede zachránce celým postupem až k dodání defibrilačního výboje, který je v časné fázi resuscitace velmi důležitý a defibrilátory mohou mnoha lidem zachránit život.

 

V loňském roce týmy ZZS HMP potvrdily, že výsledky předchozích let nebyly náhodné. Dlouhodobé udržení vynikajících výsledků potvrzuje, že ZZS HMP patří mezi nejlepší organizace svého druhu nejen v národním, ale zejména v mezinárodním srovnání.

 

Velké poděkování za dosažené výsledky patří všem zúčastněným, od Pražanů – laických zachránců, přes operátorky ZOS a členy výjezdových skupin, až po všechny pražské nemocnice, které na snahu záchranářů navazují specializovanou, vysoce odbornou nemocniční péčí.

 

Poznámky:

  • *) JSOU započteny jen ty události, kde byla prováděna resuscitace posádkou RV a dále ty události, kde došlo k obnovení oběhu před příjezdem a zástava je dokumentovaná pomocí AED. Tj. NEJSOU započteny události, kde VS RZP zahájila resuscitaci, ale VS RV v ní nepokračovala z důvodu úmrtí pacienta.
  • **) Úspěšná resuscitace je taková, kde je pacient propuštěn z příjmového oddělení bez neurologického deficitu, nebo jen s minimálními potížemi (CPC 1-2).
  • ***) U 22 pacientů (cca 3,8% ze všech resuscitovaných) se nepodařilo zjistit jejich výsledný neurologický stav. Tito pacienti nejsou zahrnuti do sledování úspěšnosti resuscitací.

 

Zdroj: Tisková zpráva (Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Praha, 5.dubna 2016)

Přejeme vám hezký den a pevné zdraví!

Tým společnosti KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o

Kontakty: Google+ nebo email: krasny@szo.cz

 


 

 

 


 


Navštivte partnerské weby