Na úvod
Servis a revize
Resuscitace
Technické ventily
Blog
Kontakty

Lékařské redukční ventily

Společnost KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o., specialista na zdravotnický materiál, redukční ventily, lékařské přístroje a kyslíkové zařízení, byla založena v říjnu 1998. Činnost firmy vychází ze 40 let zkušeností v oboru vývoje a oprav zdravotnických prostředků. Zakladatel společnosti je držitelem několika vynálezů a desítek zlepšovacích návrhů.

 

Společnost KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. se skládá ze dvou divizí.

  1. Divize zdravotnické techniky: provádí údržbu a periodické bezpečnostně technické kontroly zdravotnických prostředků dle zákona 123/2000 Sb., a zajišťuje běžné opravy a kalibrace lékařských přístrojů (digitálních glukometrů, například glukometr Optium) a také prodává zdravotnický materiál.
  2. 2. Divize hygieny: dováží a prodává francouzské dezinfekce STÉRIDINE, provádí desinfekce operačních sálů. V současné době společnost KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. disponuje mladým a dynamickým týmem, který se kvalitně a pečlivě postará o potřeby klientů.
  • Prodávámě široký sortiment zdravotnické techniky, například:

 

Legislativa v oblasti revizí zdravotnických prostředků:

Pravidelné revize zdravotnických prostředků - lékařských přístrojů elektrických i neelektrických - jsou dány zákonem 123/2000 Sb., ve znění novelizace č. 130/2003 Sb. a následných úprav zákonem 346/2003 Sb. Zpočátku revizní prohlídky prováděl výrobce nebo servisní organizace, které zajišťují opravy zdravotnické techniky. Organizace revizní prohlídky vykonávaly v rámci svého živnostenského oprávnění výroba a opravy lékařských přístrojů a složením zkoušky dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Současný právní stav jasně vymezil pravidla, kdo a za jakých podmínek může vykonávat revizní prohlídky.


Tato otázka je upravena zákonem č. 124/2000 Sb. a novelizovanou normou ČSN EN 60601-1 a ČSN EN 62353. Nově byly zákonem č. 251/2005 Sb. stanoveny za nedodržování platných předpisů sankce, které mohou být uloženy až do výše 2 milionů korun. Kontrolní činností jsou oprávněny SÚKL Praha, VZP, ČMI, ČOI a od roku 2005 nově zřízený Státní úřad inspekce práce Praha.

 

V současné době může revizní prohlídky vykonávat pouze osoba - právnická nebo podnikající fyzická - která obdržela od ITI Praha oprávnění organizace k výkonu této činnosti, na základě kterého jí byl vydán živnostenský list montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zařízení. Samotnou revizní prohlídku smí provádět pouze fyzická osoba, která složila státní zkoušku ITI Praha a obdržela osvědčení revizního technika. Ověřování tonometrů se řídí zákonem 505/1990 Sb. ve znění novelizace č. 119/2000 Sb. a následných úprav zákonem 137/2002 Sb. Tonometr je podle vyhlášky č. 345/2002 Sb. stanoveným měřidlem, které musí být každé dva roky ověřeno.

 

Společnost KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. splňuje všechny uvedené právní náležitosti, disponuje kvalifikovaným personálem a potřebným přístrojovým vybavením. Je oprávněna vykonávat revizní prohlídky lékařských přístrojů, kalibrovat a ověřovat tonometry. Zpracujeme kompletní dokumentaci, která bude akceptovatelná pro všechny orgány státní správy.

 

Sídlem firmy je Plzeň a dnes působí po celém území České republiky.

 

Vlastníme certifikát ISO 13485 prestižní společnosti DET NORSKE VERITAS s předmětem činnosti "Údržba a periodické bezpečnostně technické kontroly dle zákona 123/2000 Sb a Výroba a servis lékařské techniky". Profesionálně se postaráme o vaše zdravotnické nebo sociální zařízení kdekoliv na území České republiky.

 

 


 

 

 


 


Navštivte partnerské weby