Na úvod
Servis a revize
Resuscitace
Technické ventily
Blog
Kontakty
Nová doporučení pro resuscitaci ERC 2015

24.11.2015

V Evropě ročně postihne srdeční zástava 500 000 lidí. Laická resuscitace je přitom poskytována jen u jednoho z pěti případů. Kdybychom zvýšili počet laických resuscitací, můžeme zachránit 100 000 životů navíc. Nové doporučené postupy pro resuscitaci vydávané Evropskou resuscitační radou (ERC) mají za úkol tohoto výsledku dosáhnout.
Nová doporučení pro resuscitaci ERC 2015

Stlačování hrudníku je v rámci resuscitace nejdůležitější!

V říjnu 2015 byla zveřejněna nová doporučení pro resuscitaci ERC 2015, která jsou založená na nových vědeckých důkazech publikovaných od poslední revize doporučení v roce 2010. Pro laické zachránce zůstává klíčová myšlenka velmi jednoduchá.

 

Prof. Maaret Castrén, předsedkyně ERC (Evropská resuscitační rada), říká:"Okamžitě stlačujte hrudník do dostatečné hloubky a rychle! Neztrácejte drahocenný čas! Pokud postižený nereaguje a nedýchá normálně, stlačujte střed hrudníku do hloubky minimálně 5 cm frekvencí 100 až 120 stlačení za minutu."

 

Stlačování hrudníku je v rámci resuscitace vůbec nejdůležitější činností. Zvládne to každý, dokonce i děti.

Tento jednoduchý postup je bezpečný a velmi zvyšuje šanci na přežití. Laici, kteří jsou vyškoleni a mohou provádět umělé dýchání, střídají stlačování hrudníku s umělými vdechy v poměru 30:2. I v případech, kdy není umělé dýchání prováděno, je srdeční masáž nejdůležitější činností. Bez stlačování hrudníku dochází během 5 minut od kolapsu k nevratnému poškození mozkových buněk.

 

Při tvorbě nových doporučení pro resuscitaci bylo v roce 2015 zrevidováno mnoho studií, které se zabývaly účinností různých resuscitačních procesů. Všechny studie, které poskytly přesvědčivé vědecké důkazy nebo potvrdily možnost léčbu zjednodušit, byly do nových doporučení použity.

 

Kromě kvalitní srdeční masáže a zvyšování dostupnosti automatizovaných externích defibrilátorů (AED), které dnes najdeme na řadě veřejně přístupných míst, je kladen důraz na kvalitní výcvik v základní neodkladné resuscitaci s případným použitím AED nebo bez něj.

 

Nová doporučení ERC 2015 kladou velký důraz na používání automatizovaného externího defibrilátoru AED, jehož obsluha je jednoduchá a díky hlasové nápovědě přístroj provede zachránce celým postupem až k dodání defibrilačního výboje, který je v časné fázi resuscitace velmi důležitý a mnoha lidem může zachránit život.

Příklady AED defibrilátorů na českém trhu:

 

Doporučení pro resuscitaci ERC 2015 potvrzují význam dalších úkonů během resuscitace, které zajišťují profesionální zachránci. Mezi tyto postupy patří správné zajištění dýchacích cest, farmakologická léčba nebo terapeutická hypotermie po obnovení krevního oběhu. Cílená regulace tělesné teploty po dobu minimálně 24 hodin po obnovení spontánního oběhu značně zvyšuje šance na úplné zotavení mozkových funkcí.

 

Okamžitě zahájené a dostatečně hluboké komprese hrudníku, včasná defibrilace, zajištění dýchacích cest a cílená regulace tělesné teploty po resuscitaci mají v doporučených postupech pro resuscitaci 2015 svoje nezastupitelné místo.

 

Prof. Castrén dodává: "Pokud by všichni laici i zdravotníci absolvovali správnou přípravu a dokázali používat získané znalosti a dovednosti v praxi, mohli bychom v Evropě zachránit navíc dalších 100.000 životů ročně."

 

ZDROJ: Evropská resuscitační rada (ERC)

 

Přejeme vám pevné zdraví!

 

Tým společnosti KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o

 


 

 

 


 


Navštivte partnerské weby