Na úvod
Servis a revize
Resuscitace
Technické ventily
Blog
Kontakty
Podporujeme záchranný tým ČČK Ostrava

12.11.2015

Firma Krásný - Zdravotnická technika s.r.o. se rozhodla podporovat Záchranný tým ČCK Ostrava.
Podporujeme záchranný tým ČČK Ostrava

Historie záchranného týmu ČČK Ostrava

Záchranný tým byl založen v říjnu roku 2003 jako součást Oblastního spolku Českého červeného kříže v Ostravě. Členové Záchranného týmu organizačně spadají pod Český červený kříž, Mládež Českého červeného kříže nebo některého z kolektivních členů (Vodní záchranná služba, Horská služba, atd.).

 

Vzdělání a kvalifikace členů záchranného týmu ČČK Ostrava je různorodá. Členy týmu jsou absolventi studijních středisek, zdravotničtí instruktoři, zdravotní sestry, diplomovaní zdravotničtí záchranáři, studenti medicíny, aj. Minimální kvalifikace, kterou musí každý člen tohoto týmu splňovat je Zdravotník zotavovacích akcí.

Činnost Záchranného týmu

Při poskytování zdravotnických asistencí na sportovních, kulturních a společenských akcích, se často používá mnoho druhů zdravotnické a záchranářské techniky. Na tyto akce vozí s sebou záchranný tým mimo běžného zdravotnického materiálu také například plně vybavený resuscitační kufr, defibrilátory, které elektrickým výbojem obnoví správnou činnost srdce a také dýchací přístroje k umělé plicní ventilaci při zástavě dechu nebo k podpůrnému prohloubení spontánních dechů. Tyto medicínské přístroje již zachránily spousty životů.

Ukázky použití zdravotních pomůcek

Ukázky první pomoci

Demonstrace použití lékařských přístrojů

Záchranný tým v rámci preventivní činnosti realizuje ukázky první pomoci. Při těchto aktivitách veřejnosti demonstruje používání resuscitačních pomůcek jako jsou různé soupravy první pomoci, sady pro resuscitaci, resuscitační pumpy pro neodkladnou kardiopulmonální resuscitaci a další lékařské přístroje.

 

Členové záchranného týmu jsou stále připraveni na pomoc při hromadných neštěstích, katastrofách a jiných mimořádných událostech jako jsou povodně, pohřešování osob, pátrací akce apod. Záchranáři nabízí také služby v oblasti psychologické první pomoci a krizové intervence při mimořádných událostech.

 

Podporujeme Záchranný tým ČČK Ostrava. Věříme, že záchrannému týmu pomůžeme získat přístup k ještě kvalitnější zdravotnické technice a materiálu.

 

Společnost KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o

 


 

 

 


 


Navštivte partnerské weby