Na úvod
Servis a revize
Resuscitace
Technické ventily
Blog
Kontakty
Při prvních příznacích infarktu jednejte rychle. Rozhodují vteřiny!

07.01.2016

Z celkového počtu úmrtí na infarkt polovina těchto úmrtí nastane během prvních 3-4 hodin od prvních příznaků infarktu. Často se tak stane dříve, než se pacient dostane do nemocnice. Rozhodující je rychlé a neodkladné jednání!
Při prvních příznacích infarktu jednejte rychle. Rozhodují vteřiny!

Neyčkávejte, zda potíže samy neodezní!

Jedním z hlavních důvodů úmrtí na infarkt je vyčkávání pacienta a jeho okolí, zda potíže samy neodezní a návazně na to i pozdní přivolání zdravotnické záchranné služby (VOLEJTE ČÍSLO 155 !). V případě akutní srdeční příhody (s rizikem rozvoje srdečního infarktu) je rozhodující rychlé a neodkladné jednání. Skutečně rozhodují vteřiny!

Srdeční infarkt představuje přímé ohrožení života

Srdeční infarkt je závažné akutní onemocnění, které představuje přímé ohrožení života postiženého jedince. Srdeční infarkt je nejčastější příčinou smrti a invalidity lidí v produktivním věku. Rychlé jednání hned při prvních příznacích srdečního infarktu výrazně snižuje riziko smrti nebo trvalých následků. V mnoha případech pacienti zbytečně vyčkávají a nepostupují dostatečně

rychle při volání zdravotnické záchranné služby

Proč je důležité volat zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155?

Včasné přivolání zdravotnické záchranné služby je důležité pro včasnou diagnózu srdečního infarktu a rychlý převoz nemocného do nejlepšího léčebného zařízení. Většina sanitek je vybavena elektrokardiografem (EKG), zařízením, které měří a kontroluje činnost srdce a napomáhá určit různé typy srdečního infarktu.

 

Během cesty posádka záchranné služby informuje příslušnou nemocnici o svém příjezdu, aby nemocniční tým mohl připravit hospitalizaci pacienta a případný zákrok na srdečních tepnách.

 

V případě potřeby jsou záchranáři také připraveni na neodkladnou resuscitaci a mohou život pacienta zachránit pomocí automatizovaných externích defibrilátorů (AED) a dalších resuscitačních pomůcek.

Můžete zachránit život!

Pokud správně rozpoznáte příznaky srdečního infarktu a budete jednat rychle, tak okamžitým zavoláním záchranné služby na čísle 155 zajistíte postiženému tu nejlepší léčbu v co nejkratším možném čase.

Nejčastějšími příznaky srdečního infarktu jsou:

  • bolest na hrudi (popisována jako pocit tísně, tlaku,nebo svírání)
  • bolest v jiných částech těla (obvykle v levé paži,krku nebo dolní čelisti)
  • pocit nedostatku vzduchu
  • pocit na zvracení
  • zvracení
  • nepravidelný srdeční tep
  • pocení
  • úzkost

Vytočte číslo 155 a žádejte zdravotnickou záchrannou službu

V ostatních státech Evropy volejte číslo 112. Posádky zdravotnické záchranné služby jsou vyškoleny k rozpoznání příznaků srdečního infarktu, mají přenosný elektrokardiograf (EKG), který měří a kontroluje činnost srdce a je schopen zachytit různé druhy srdečního infarktu. Přivolaná záchranka zajistí rychlý a přímý převoz do specializovaného léčebného centra, kde bude okamžitě zahájena potřebná léčba.

Přejeme vám pevné zdraví!

Tým společnosti KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o

 


 

 

 


 


Navštivte partnerské weby